How to get more driver-training and how does the #TeamEVEN project Next Generation work?

Our Sporting Director Roy Snellingen tells you more in this post! // Norsk versjon helt nederst i saken

November 06, 2020

We believe future drivers need more training

For the past 2 years EVEN management have developed a project called “Next Generation”. It’s a talent-programme with extensive use of simulators as a base of learning and training, in addition to motorsport. The aim with the project is, with the use of modern technology, to decrease the amount of training for the drivers, more coaching. And to educate drivers early in their career with regards to elite-sports and development. If you look at how much a driver actually spend behind the wheel of a car, one will see it is not many. This fact makes optional training very interesting. To be the best, you have to train a lot. One can never replace “real” driving, but to get enough training, we believe it is important to look for alternatives.

We believe in the use of simulator and modern technology to train future drivers

It’s my opinion that there might be a confusion regards to the use of a simulator. To only use it for driving has a limited effect, in my eyes. But if you start to use it as platform for learning and development, it’s getting more exciting. To create future motorsport athletes, we have to start suitable education at a very young age, in order to train them to make good choices related to their own career. A huge part of the Next Generation idea is to educate drivers with the use of simulators. This raises opportunities for frequent and close coaching and training. So far this year we have held more than 100 online sessions within the Next Generation project.


Hvordan trene mer når man er en motorsportutøver, og hvorfor er #TeamEVEN prosjektet Next Generation så spennende? Vår sportssjef Roy Snellingen deler mer enn gjerne sine tanker om dette;

Morgendagens bilsportsutøvere må øve mer

EVEN management har i snart to år utviklet et omfattende talentprogram, ett prosjekt kalt Next Generation, der simulator benyttes som læringsplattform og skolebenk, ved siden av motorsport. Formålet med dette talentprogrammet er å øke treningsmengden, hyppigere coaching, og å gi utøverne økt kunnskap om toppidrett og utvikling i ung alder igjennom bruk av nyere teknologi. Når man fører treningsdagbok og ser hvor "få" timer en bilsport utøver kjører på et år, da blir alternativ trening ekstra interessant. Skal man bli god må man øve mye, det er ett kjent utsagn, uansett hva man skal gjøre. Man kan aldri bytte bort "ekte" motorsport, men i en ressurskrevende idrett må man tenke alternativt for å få nok trening og stimuli til å utvikle en komplett utøver.

Vi tror på simulator-bruk og nyere teknologi for å utvikle motorsportsutøvere

Jeg tør påstå at mange misforstår bruken av simulator. Å kjøre simulator bare for å kjøre simulator mener jeg har en begrenset effekt. Men om man bruker simulator som læringsplattform og skolebenk, begynner det å bli veldig spennende. Skal vi skape morgendagens bilsportutøvere må vi utdanne unge utøvere slik at de tidlig kan ta et stort eierskap for, og kunne gjøre gode valg i, egen karriere. En stor del av Next Generation-konseptet er å utdanne utøvere gjennom å bruke simulator som skolebenk. Dette gir mulighet for hyppig, kort-reist coaching og trening. Så langt i år har Next Generation prosjektet gjennomført godt over 100 økter i det virtuelle læringsrom. Talentprogrammet er utviklet etter toppidrettens prinsipper i kombinasjon med EVEN sin 10 års lange erfaring og nyere studier på motorsport.